Formulare Urbanism

Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism – vezi cerere

Cerere pentru emiterea autorizației de construire/desființare – vezi cerere

Cerere pentru prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare – vezi cerere

Cerere pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism – vezi cerere

Cerere pentru eliberarea autorizației privind lucrările de racorduri și branșamente la rețelele publice – vezi cerere

Comunicare privind începerea execuției lucrărilor (primărie) – vezi document

Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor (primărie) – vezi document

Comunicare privind începerea execuției lucrărilor (ISC) – vezi document

Comunicare privind terminarea execuției lucrărilor (ISC) – vezi document

Panou de identificare a investiției – vezi document

Declarație privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire – vezi declarație