Formulare Stare civilă

Cerere eliberare certificat de naștere pentru titular act – vezi cerere

Cerere eliberare certificat de naștere prin împuternicit – vezi cerere

Cerere eliberare certificat de căsătorie pentru titular act – vezi cerere

Cerere eliberare certificat de căsătorie prin împuternicit – vezi cerere

Cerere eliberare certificat de deces – vezi cerere

Cerere eliberare certificat de deces prin împuternicit – vezi cerere

Cerere eliberare extras multilingv titular act – vezi cerere

Cerere eliberare extras multilingv prin împuternicit – vezi cerere

Anexa 35 transcriere/înscriere certificat în registrul de stare civilă – vezi document