Proiecte în derulare

„Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Vatra Moldoviței, jud. Suceava de a desfășura activități didactice în mediul on-line prin achiziția de echipamente/dispozitive electronice” – 1.116.296,02 lei

„Înființarea sistemului de alimentare cu apă și a sistemului de canalizare
în localitatea vatra Moldoviței, comuna Vatra Moldoviței, județul Suceava” .- 11.637.743,57 lei

„Extindere Școala Vatra Moldoviței prin construire corp” -1.019.109,62 lei 

„Înființare centru de promovare a culturii tradiționale în comuna Vatra Moldoviței, județul Suceava” -274.764,65 lei 

„Achiziție utilaje pentru dotarea Serviciului Public de Interes Local si Gospodărire Comunala al comunei Vatra Moldoviței, jud. Suceava” – 423.835,97 lei

Eficientizarea și modernizarea iluminatului public, comuna Vatra Moldoviței, județul Suceava” -1.113.245,0 lei