Proiecte în derulare

Titlu proiect Beneficiarul proiectului Valoarea proiectului Stadiul proiectului
„Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Vatra Moldoviței, jud. Suceava de a desfășura activități didactice în mediul on-line prin achiziția de echipamente/dispozitive electronice” 1.116.296,02 lei
„Înființarea sistemului de alimentare cu apă și a sistemului de canalizare
în localitatea vatra Moldoviței, comuna Vatra Moldoviței, județul Suceava”

 

11.637.743,57 lei

 

„Extindere Școala Vatra Moldoviței prin construire corp”

 

1.019.109,62 lei

 

„Înființare centru de promovare a culturii tradiționale în comuna Vatra Moldoviței, județul Suceava”

 

274.764,65 lei

 

„Achiziție utilaje pentru dotarea Serviciului Public de Interes Local si Gospodărire Comunala al comunei Vatra Moldoviței, jud. Suceava”

423.835,97 lei

„Eficientizarea și modernizarea iluminatului public, comuna Vatra Moldoviței, județul Suceava”

1.113.245,0 lei