Proiecte în derulare

Titlu proiect Beneficiarul proiectului Valoarea proiectului Stadiul proiectului
„Construire sală de sport cu tribună 180 locuri, în sat Vatra Moldoviței, comuna Vatra Moldoviței, județul Suceava„ Comuna Vatra Moldoviței 6.540.500,00 lei În implementare
„Creșterea Eficienței energetice a Infrastructurii de iluminat public în Vatra Moldoviței, județul Suceava” Comuna Vatra Moldoviței 927,000 lei În implementare
„Înființarea sistemului de alimentare cu apă și a sistemului de canalizare
în localitatea vatra Moldoviței, comuna Vatra Moldoviței, județul Suceava”
Comuna Vatra Moldoviței 11.637.743,57 lei  În implementare
„Eficientizare energetică și reabilitare Școala Gimnazială Paltinu, sat Paltinu, comuna Vatra Moldoviței, județul Suceava” Școala Gimnazială Vatra Moldoviței 1.777.555,47 lei În implementare

„Înființare centru de promovare a culturii tradiționale în comuna Vatra Moldoviței, județul Suceava”

Comuna Vatra Moldoviței

274.764,65 lei

În implementare
„Construire și dotare cămin cultural în sat Vatra Moldoviței, comuna Vatra Moldoviței, județul Suceava” Comuna Vatra Moldoviței 6.796.674,39 lei În implementare
“Dezvoltare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în teritoriul asociației de dezvoltare intercomunitară gaz Valea Moldoviței (comuna Vama, comuna Frumosu, comuna Vatra Moldoviței și comuna Moldovița, județul Suceava)” Comuna Vatra Moldoviței 32.040.137,2 lei În implementare

„Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Vatra Moldoviței, jud. Suceava de a desfășura activități didactice în mediul on-line prin achiziția de echipamente/dispozitive electronice”

Școala Gimnazială Vatra Moldoviței 1.116.296,02 lei Finalizat

„Extindere Școala Vatra Moldoviței prin construire corp”

Școala Gimnazială Vatra Moldoviței 1.019.109,62 lei Finalizat

„Achiziție utilaje pentru dotarea Serviciului Public de Interes Local si Gospodărire Comunala al comunei Vatra Moldoviței, jud. Suceava”

Comuna Vatra Moldoviței

423.835,97 lei

Finalizat

„Eficientizarea și modernizarea iluminatului public, comuna Vatra Moldoviței, județul Suceava”

Comuna Vatra Moldoviței

1.113.245,0 lei

Finalizat

„Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat din Comuna Vatra Moldoviței, jud. Suceava în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2″

Școala Gimnazială Vatra Moldoviței

761.234,99 lei

Finalizat