COMUNA VATRA MOLDOVIȚEI, în calitate de beneficiar, a derulat în perioada 29.03.2022 – 31.12.2022 proiectul „Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat din Comuna Vatra Moldoviței, jud. Suceava în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2″, Cod SMIS 2014+ 143661, cofinanțat prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în baza contractului de finanțare nr. 1271/ 29.03.2022, încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și COMUNA VATRA MOLDOVIȚEI.

Proiectul este co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară „Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU.

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea capacității de reacție a unităților de învățământ de stat din comuna Vatra Moldoviței la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-COV-2. Limitarea răspândirii virusului, precum și a efectelor acestuia asupra populației, poate fi realizată prin asigurarea disponibilității echipamentelor/ dispozitivelor de protecție medicală și asigurarea condițiilor igienico-sanitare minime necesare, astfel încât se impune dotarea corespunzătoare a unităților de învățământ de stat în vederea atingerii următorului rezultat de program: „Capacitate adecvată de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS-COV-2 in sistemul public de educație preuniversitară și/sau universitară”. Prin urmare, proiectul a contribuit indirect la atingerea indicatorului de rezultat al programului prin dotarea unităților de învățământ de stat din comună cu echipamente/dispozitive de protecție medicală și de asigurare a condițiilor igienico-sanitare minime necesare, in vederea limitării numărului potențial de cazuri de infecție care ar trebui tratate in sistemul public de sănătate.

Obiectivele specifice ale proiectului (rezultate așteptate):

Asigurarea dotărilor cu echipamente de protecție/ dispozitive medicale a unităților de învățământ din comuna Vatra Moldoviței în contextul gestionării crizei COVID-19

Rezultatele proiectului: măști de protecție achiziționate pentru 346 elevi și cadrele didactice, 40 săli de clasă echipate cu sterilizatoare de aer, dispensere pentru dezinfectant de mâini, coșuri de gunoi pentru măști folosite, covoare dezinfectante, 346 elevi protejați cu separatoare din plexiglas,
15 grupuri sanitare din uitățile școlare din comuna Vatra Moldoviței dotate cu echipamente de protecție de tipul dispozitivelor de materiale sanitare cu senzor (dispenser rola hârtie, dispenser săpun, baterie lavoar, capac toaletă cu folie de unică folosință).

Valoarea totală a proiectului este de 761.234,99 lei cu TVA, din care:

• Valoarea totală eligibilă a proiectului: 756.712,99 lei

• Valoarea eligibilă nerambursabilă: 756.712,99 lei

• Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 0,00 lei

• Valoarea neeligibilă a proiectului: 4.522,00 lei


ANUNT privind HG 714 din 26.05.2022, referitor la persoane fizice sau juridice, care dețin „un sistem individual adecvat de epurare” (o fosă septică)


 

Legături utile

Instituția Prefectului județul Suceava 0230 – 218000, 0230 – 218014, fax 0230 – 522784
Consiliul Județean Suceava 0230 – 210 148, fax 0230 – 222 839
Agenția Națională a Funcționarilor Publici 0374 – 112 741, 0374 – 112 714, fax 0374 – 112 715
Inspectoratul Județean în Construcții Suceava 0230 – 523639, fax 0230 – 251570
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Suceava 0230 – 222.232, 0230 – 522.843, fax 0230 – 524731
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava 0330 – 401 067, fax 0230 – 523337
Casa Județeană de Pensii Suceava 0230 – 210743, 0230 – 210753, fax 0230 – 210740
Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Suceava 0230 – 521030, fax 0230 – 521548
Inspectoratul Județean de Poliție Suceava 0230 – 203104, fax 0230 – 522753
Inspectoratul Școlar Județean Suceava 0230 – 520638, fax 0230 – 520637
Școala Gimnazială Vatra Moldoviței 0230 – 336247
Postul de Poliție Vatra Moldoviței 0230 – 336100
Dispensar Vatra Moldoviței 0230 – 336183