În vederea punerii în aplicare a Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, precum și a H.G. nr. 1073/2021 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a acesteia, vă punem la dispoziție Formularul Cerere-Declarație pe propria răspundere (Anexa 2 din H.G. 1073/2021), un formular inteligent pe care îl puteți vizualiza/descărca în secțiunea Formulare/Formulare Asistență socială. Pentru a putea vizualiza fișierul trebuie să aveți instalat în prealabil pe calculatorul dumneavoastră Adobe Acrobat Reader.

Tutorial cu informații referitoare la modalitatea de completare:

Cuvântul primarului

 

Această pagină a fost creată din dorința de a oferi cetățenilor din localitatea Vatra Moldoviței, județul Suceava, informații de interes public, cu privire la activitatea aparatului Primăriei, precum și despre cea a consilierilor locali. Dorim ca prin acest canal să asigurăm o administrație publică locală deschisă și transparentă.

 

Ing. Virgil Saghin, primarul comunei Vatra Moldoviței

 

Legături utile

Instituția Prefectului județul Suceava 0230 – 218000, 0230 – 218014, fax 0230 – 522784
Consiliul Județean Suceava 0230 – 210 148, fax 0230 – 222 839
Agenția Națională a Funcționarilor Publici 0374 – 112 741, 0374 – 112 714, fax 0374 – 112 715
Inspectoratul Județean în Construcții Suceava 0230 – 523639, fax 0230 – 251570
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Suceava 0230 – 222.232, 0230 – 522.843, fax 0230 – 524731
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava 0330 – 401 067, fax 0230 – 523337
Casa Județeană de Pensii Suceava 0230 – 210743, 0230 – 210753, fax 0230 – 210740
Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Suceava 0230 – 521030, fax 0230 – 521548
Inspectoratul Județean de Poliție Suceava 0230 – 203104, fax 0230 – 522753
Inspectoratul Școlar Județean Suceava 0230 – 520638, fax 0230 – 520637
Școala Gimnazială Vatra Moldoviței 0230 – 336247
Postul de Poliție Vatra Moldoviței 0230 – 336100
Dispensar Vatra Moldoviței 0230 – 336183

 

Consultare publică

Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Suceava

Întreaga documentație poate fi descărcată apăsând AICI.

Eventualele puncte de vedere, comentarii, propuneri din partea publicului interesat vor fi transmise pe adresa de email primariavatramoldovitei@yahoo.com

Data publicării anunțului: 25.08.2021

Anunț supunere dezbatere publică 

documentație privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de iluminat public

al comunei Vatra Moldoviței, județul Suceava

 

COMUNA VATRA MOLDOVIȚEI, JUDEȚUL SUCEAVA, În calitate de concedent, anunță supunerea pentru dezbatere publică a documentației DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI VATRA MOLDOVIȚEI , JUDEȚUL SUCEAVA.

Întreaga documentație poate fi descărcată apăsând AICI.

Perioada dezbaterii publice este de 15 zile, adică până la data de 18.08.2021 inclusiv.

Din cauza situației actuale generate de Pandemia COVID-19, nu se va organiza o ședință publică de dezbatere, toate sugestiile/cererile/indicațiile/reclamațiile vor putea fi transmise în scris prin următoarele căi:

  • Email la adresa: primariavatramoldovitei@yahoo.com
  • Telefon: 0230336150; Fax. 02300336251
  • La registratura Primăriei, de luni până joi, între orele 9:00-15:00,  sau prin corespondență poștală la adresa: PRIMĂRIA COMUNEI VATRA MOLDOVIȚEI, JUDEȚUL SUCEAVA

La finalizarea perioadei de dezbateri toate comunicările primite vor fi centralizate, analizate și implementate (dacă va fi cazul).

Documentația în forma finală va fi supusă aprobării Consiliului Local VATRA MOLDOVIȚEI, atribuirea contractului de delegare a gestiunii se va face prin procedură simplificată, în baza Legii 100/2016, prin SICAP.

Data publicării anunțului: 02.08.2021