Atribuții viceprimar

Conform OUG 57, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a administrației publice locale

  • îndrumă și supraveghează activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale;
  • controlează igiena și salubritatea localurilor publice și produselor alimentare puse în vânzare pentru populație, cu sprijinul serviciilor de specialitate;
  • asigură repartizarea locuințelor sociale pe baza hotărârii consiliului local;
  • exercită controlul asupra activităților din târguri, piețe, oboare, locuri și parcuri de distracții și ia măsuri pentru buna funcționare a acestora;
  • răspunde de inventarierea și administrarea bunurilor care aparțin domeniului public și domeniului privat alcomunei sau al orașului;
  • organizează evidența lucrărilor de construcții din localitate și pune la dispoziție autorităților administrației publice centrale rezultatele acestor evidențe;
  • ia măsuri pentru controlul depozitării deșeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apădin raza comunei sau a orașului, precum și pentru decolmatarea văilor locale și a podețelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.
  • poate îndeplini și atribuțiile de ofițer de stare civilă.