Comisii de specialitate

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului și turism amenajarea teritoriului si urbanism:

PRESEDINTE DE COMISIE: Puscă Traian – Alin
SECRETAR: Loba Prindii Gheorghe

MEMBRII:

Poliec Mugurel Nicusor
Sandu Virgil
Trufan Gheorghiță

Comisia pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor:

PRESEDINTE DE COMISIE: Niga Gabriel
SECRETAR: Cenusă Zenoviu-Gavril

MEMBRII:
Uhrenciuc Marinel
Iasinovschi Nicolae
Bursuc Constantina

Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social-culturale, culte, protecție copii:

PRESEDINTE DE COMISIE: Reabschi Marioara
SECRETAR: Condrea Luca-Constantin
MEMBRII: Sauciuc Ilie