ANUNT privind HG 714 din 26.05.2022, referitor la persoane fizice sau juridice, care dețin „un sistem individual adecvat de epurare” (o fosă septică)

Primăria comunei Vatra Moldoviței vă aduce la cunoștință faptul că prin apariția H.G. nr. 714/2022 s-a stabilit obligativitatea ca autoritățile publice locale să înființeze și să întrețină un registru de evidentă a sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate dintr-o unitate administrativ-teritorială.

Drept urmare, atât persoanele fizice cât și persoanele juridice care au pe proprietăți astfel de sisteme individuale autorizate pentru colectarea și epurarea apelor uzate (bazine de colectare, cum sunt fosele septice, toaletele cu bazine etc.), trebuie să depună, la Primăria comunei Vatra Moldoviței, o cerere/declarație până la data de 30 octombrie 2022.

La cerere se vor anexa următoarele documente:

  • Autorizația de construire;
  • Procesul verbal de recepție, la terminarea lucrărilor din care să rezulte că au fost verificate etanșările;
  • Certificatele de calitate/conformitate pentru bazinele/sistemele de epurare achiziționate de la producători.

Obligația se aplică atât sistemelor existente în gospodării cât și în cazul celor care urmează să fie construite.

Atragem atenția că nerespectarea acestor dispoziții constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

 

Portal lege: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/255778

DESCARCĂ – Cerere persoane fizice fose septice (.DOC)

DESCARCĂ – Cerere persoane juridice fose septice (.DOC)